Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija" aktivitātes

Projekta īstenošanas laikā no 08/09/2014 līdz 30/04/2016 ir paveikts sekojošais:

- Izstrādāta 1 programma, kuras izstrādes laikā piedalījušies ne mazāk kā 5 speciālisti;

- Fiziskajās un veselības veicinošajās aktivitātēs, t.sk., veselības dienā, piedalījušies ne mazāk kā 80 bērni un jaunieši no Talsu un Tukuma novada;

- Zemgales vidusskolā, Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiālē „Veģi” un Tukuma internātpamatskolā noorganizētas ne mazāk kā 204 stundas veselības un fiziskās aktivitātes veicinošās nodarbības;

- Nodarbību norisē piedalījušies profesionāli speciālisti- fizioterapeits, sporta un pedagoģiskais pedagogs, , karatē instruktors un u.c. palīgi;

- Noorganizēts semināra cikls - Zemgales un Kurzemes reģionā;

- Izstrādāts un publicēts digitālais materiāls par programmas realizāciju un veselības dienas pasākumu biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: www.gmintegration.lv;

- Izstrādātais digitālais materiāls izvietots biedrības GM Integration tīmekļa vietnē: www.gmintegration.lv un ierakstīts DVD matricās- pilns digitālais materiāls pieejams iepriekš pieprasot projekta vadītājam Gintam Riekstam;

- Īstenoti publicitātes pasākumi, izvietojot informāciju pie sadarbības partneriem un reģionālajos laikrakstos;

- Piedalījušies projekta aktivitātēs ne mazāk kā 20 brīvprātīgie;

kā arī veikti citi atbalsta pasākumi projekta aktivitāšu realizācijai, kā piemēram, mazvērtīgā inventāra iegāde nodarbību un veselības dienu aktivitāšu realizācijai.

Nodarbību norisē pastiprināta uzmanība tika pievērsta specializētajiem vingrinājumiem, kā arī ķermeņa stiepšana pielietojot statisku muskuļu darbības režīmu, ar vingrojumu palīdzību palielināta bērnu kustību amplitūdu, vingrojumi muguras, kakla un vidukļa muskuļiem, lokanības vingrojumi kustību uzlabošanai, elpošanas vingrojumi, vispārējā fiziskā sagatavotība, u.c. fiziskās aktivitātes nodarbēm ar kuru līdzdalību iesaistītajiem bērniem, jauniešiem un brīvprātīgajiem tiek radīts priekšstats par veselīgu un sportisku ikdienu.

Ar projektā īstenotajām aktivitātēm tika veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī  ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

 

 

Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības materiāli: projekta laikā visus izstrādātos materiālus un digitālo informāciju ir iespējams saņemt sazinoties ar projektu vadītāju Gintu Riekstu: gints.rieksts@inbox.com


Daļa no projekta laikā sagatavotajiem video materiāliem:

Nodarbību norise Zemgales vidusskolā

Nodarbību elementi Zemgales vidusskolā

Nodarbības- treniņš Veģiem

Nodarbības- paņēmieni

Nodarbības- paraugdemonstrējums

Nodarbības- svarīgs ieslidīšanās instruments- lecamaukla

Nodarbibas- instruktora paraugdemonstrējums

Nodarbibas- kopējais treniņš

Nodarbības- visi kustībā

Nodarbības- uzbrukuma atvairīšana

Nodarbības- stiepšanās elementi

Nodarbibas- katas elementi

 

Īss veselības dienas atskats:

Veselības diena norise 28.04.2016.

 

Programmas:

Programma Nr.1

Programma Nr.2

Programmas Nr.3

EEZ Aktualizētas programmas

Programma Nr.1

Programma Nr.2

Programma Nr.3