Projekta "Cīņu māksla kā fizioterapija" plānotās darbības apraksts

Projekts "Cīņu māksla kā fizioterapija"

Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
Programmu finansē EEZ finanšu instruments un  Latvijas valsts
www.sif.lv | www.eeagrants.lv |  www.eeagrants.org

Projekta līguma numurs: 2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

 

Projekta vispārējais mērķis ir sociālā riska pakļautiem bērniem ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināt sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

Projekta specifiskais mērķis ir uzlabojot biedrības kapacitāti nodrošināt sistemātiskus un mērķtiecīgus integrācijas veicinošus atbalsta pasākumus fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novadu sociālā riska grupas bērniem un jauniešiem.

Projektā ir plānotas šādas aktivitātes:

1) Jaunu programmu izstrāde (Vispār attīstošā vingrošanas programmas izstrāde)

2) Veselības un fiziskās aktivitātes nodarbības un to digitālo materiālu izstrāde

3) Veselību dienu organizēšana un popularizēšana

4) Projekta publicitātes atpazīstamības veicinošie pasākumi

Projekta īstenošanas laiks 20 mēneši, īstenošanas vieta –Slampe, Tukums, Veģi. Projekta sadarbības partneris ir Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme” filiāle „Veģi”, Biedrība „Latvijas karate-do J.K.A. federācija”, Zemgales vidusskola, Tukuma internātpamatskola.

Projekta mērķa grupa: Sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji 80 gab., no kuriem 80 bērni un jaunieši. Brīvprātīgo iesaistāmo personu skaits 6 gab.

Galvenais rezultāts: nodrošināti atbalsta pasākumi fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai un jaunu atbalstu pasākumu pieejamībai Tukuma un Talsu novada sociālā riska grupas 80 bērniem un jauniešiem.

 

Projekta vadītājs: Gints Rieksts,

e-pasts:gints.rieksts@inbox.com.