Ziņas

92559c4046.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.04.2021.-30.06.2021.)

30.06.2021.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053 Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana” Pārskata periods: 01.04.2021.-30.06.2021. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.2 un Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti termodegradācijas pētījumi ar neizotermisku TG / DTG / DSC analīzi diapazonā no 25-650oC, pie karsēšanas ātruma 10˚C inertā vidē ...

92559c4046.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.01.2021.-31.03.2021.)

31.03.2021.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053 Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana” Pārskata periods: 01.01.2021.-31.03.2021. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.2 un Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Abu darbību realizācijai noritēja efektīvs darbs starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.10.2020.-31.12.2020.)

31.12.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053 Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana” Pārskata periods: 01.10.2020.-31.12.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot galīg ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.07.2020.-30.09.2020.)

30.09.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053 Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana” Pārskata periods: 01.07.2020.-30.09.2020.   Laika posmā no 01.07.2020. līdz 30.09.2020. SIA Juvitek tika iesaistījies elektronisko shēmu un eksperimentālu ultraskaņas un optisko sensoru projektēšanā ierīcei, kas tiks testēta dažādos apstākļos, kā demonstrātors nepārtraukta pu ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.04.2020. – 30.06.2020.)

30.06.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.04.2020. – 30.06.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta ceturto pārskata periodu (01.01.2020. – 31.03.2020.)

31.03.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.01.2020. – 31.03.2020. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta trešo pārskata periodu (01.10.2019. – 31.12.2019.)

31.12.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.10.2019. – 31.12.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta otro pārskata periodu (01.07.2019. – 30.09.2019.)

30.09.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.07.2019. – 30.09.2019. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot konverģences un parametriskos pētījumus. Veikti divu zemas ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pirmo pārskata periodu (01.04.2019. – 30.06.2019.)

31.07.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”Pārskata periods: 01.04.2019. – 30.06.2019. Pārskata periodā notika aktīvs darbs pie pirmās un trešās darbības realizācijas. Tika veikti pētījumi par ultraskaņas un optisko sistēmu specifikāciju izstrādi, lai diagnosticētu pultrūzijas kompozītu profilu stāvokli. Kā sākotnējie da ...

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg

SIA JUVITEK sadarbībā ar RTU uzsāk īstenot praktiskas ievirzes pētījuma ERAF projektu

02.05.2019.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" uzsāk īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projektu "Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana" ar projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.1/18/A/053. Vadošais pa ...

«12»