Biedrībai savs buklets!

sif-kras-eez.jpg
22.04.2016.

Projektā "Cīņu māksla kā fizioterapija" ir izstrādāts un sagatavots buklets par projektā veiktajām darbībām un ieviešanas pieredzi.

Ar projektā īstenotajām aktivitātēm ir veicināts projekta mērķa grupas mērķtiecīgs integrācijas process atbalsta pasākumos fiziskās veselības un psiholoģiskās noturības intelektuālajai attīstībai, kā arī  ar biedrības "GM Integration" līdzdalību nodrošināta sociālā sektora aktivitātes, kuras veicina labklājības izaugsmi, stiprina demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.

 

 

Projekta buklets ir izdots ar Eiropas Ekonomikas zonas

finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu

atbalstu.

 

Par bukleta saturu atbild biedrība "GM Integration".

Projekta līguma numurs: 2013.EEZ/PP/1/MEC/101/054

www.sif.lv

www.eeagrants.lv

www.eeagrants.org