Veselības dienas aktivitātes Zemgales vidusskolā

sif-kras-eez.jpg
29.04.2016.

Kā viens no pēdējiem projekta īstenošanas aktivitātes pasākumiem tika noorganizēta Veselības diena, kurā piedalījās vairāk kā 80 dalībnieki no visiem iesaistītajiem sadarbības partneriem. Veselības diena notika 28.04.2016. Zemgales vidusskolā , Tukumā. Veselības dienu laikā tika dots dalībniekiem starts veselības dienas aktivitātēm un disciplīnām, tika noorganizēts informatīvs pasākums par veselīgu uzturu animācijas filmu veidā: „ Uztura piramīda” un „Veselīgs dzīvesveids”, kā arī tika iekļauta  noslēgumu uzrunas un apbalvošanas, un cienasts. Veselības dienā norisinājās vairākas stafetes: „Precīzais metējs”, „Atpazīsti lietas”, „Ašais gliemezis”, „Veiklās rokas”, „Ātrās kājas”, „Zirneklītis” „Skrējējs”, „Vingrotājs” , „Komandas skrējiens” , „Tunelis”, „Florbolists” u.c.

Veselības dienas laikā piedalījās vairāk kā 20 brīvprātīgās personas, veiksmīgi palīdzot orgnaizēt, uzraudzīt un vadīt pasākuma norisi.

Veselības dienas laikā mērķa grupa guva pozitīvu pieredzi un enerģijas lādiņu turpmākajām aktivitātēm.