SIA JUVITEK sadarbībā ar RTU uzsāk īstenot praktiskas ievirzes pētījuma ERAF projektu

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg
02.05.2019.

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK" uzsāk īstenot darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.1. pasākuma "Praktiskas ievirzes pētījumi" projektu "Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana" ar projekta identifikācijas Nr. 1.1.1.1/18/A/053.

Vadošais partneris: Rīgas Tehniskā Universitāte

Sadarbības partneris: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"

Sadarbības partnera projekta koordinators: SIA "Think-Tank"

Sadarbības partnera projekta publicitātes koordinators: biedrība "GM Integration"

Sadarbības partnera projekta zinātniskais vadītājs: VIKTORS KURTENOKS

Ar saimniecisku darbību nesaistīta rūpniecisko pētījumu ietvaros tiek plānotas sekojošās galvenās aktivitātes:
(i) tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus;
(ii) jaunu efektīvu sildīšanas avotu pielietošana elektriskās pretestības vietā;
(iii) ātru, automatizētu un viedo ražošanas procesu izstrāde, ievērojami samazinot ražošanas soļu skaitu;
(iv) oriģinālu zinātnisko rakstu sagatavošana.
Projekta ilgums: 36 mēneši (no 01.04.2019 līdz 31.03.2022.).
Kopējās projekta izmaksas: 639498,00 EUR
Tiek sagaidīti sekojošie galvenie rezultāti:
(i) oriģināli zinātniskie raksti;
(ii) optimizācijas metodoloģija un darba kartes trim plaši izmantotiem profiliem;
(iii) termo-ķīmiskie, termo-mehāniskie un elektromagnētiskie galīgo elementu modeli un algoritmi inovatīvu pultrūzijas procesu simulācijai;
(iv) projektēšanas noteikumi multifunkcionālu formas veidņu izstrādei;
(v) ultraskaņas un optiskas iekārtas pultrūdētu profilu kvalitātes kontroles monitoringam tiešlaikā;
(vi) tehnoloģiskās prasības kontroles ierīcēm.
Projekts veicinās tautsaimniecības transformācijas īstenošanu caur diviem Latvijas Viedās Specializācijas Stratēģijā definētiem virzieniem:
(i) nākotnes izaugsmes nozares, kurās eksistē vai var rasties produkti un tehnoloģijas ar augstu pievienoto vērtību, un
(ii) nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu tautsaimniecības transformācijā,
un trim izaugsmes prioritātēm:
(i) produkti ar augstu pievienoto vērtību,
(ii) produktīva inovāciju sistēma, un
(iii) energoefektivitātes paaugstināšana