SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pirmo pārskata periodu (01.04.2019. – 30.06.2019.)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB.jpg
31.07.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.04.2019. – 30.06.2019.

Pārskata periodā notika aktīvs darbs pie pirmās un trešās darbības realizācijas. Tika veikti pētījumi par ultraskaņas un optisko sistēmu specifikāciju izstrādi, lai diagnosticētu pultrūzijas kompozītu profilu stāvokli. Kā sākotnējie dati tika izmantoti dati no primārajiem eksperimentiem, kurus veica RTU, izmantojot jau sagatavotos izmēģinājuma paraugus. Papildus tika pētīta literatūra par izotermālo un neizotermālo DSK izmantošanu termoplastu kinētikas sacietēšānas pētījumiem. Atrastas formas epoksīdparaugu liešanai un paraugu iegūšanai ar dažādām sacietēšanas pakāpēm.

Pārskata periodā tika noteikti ultraskaņas frekvenču darba diapazoni un ultraskaņas signālu ģenerēšanas un reģistrācijas parametri. Tika meklēti risinājumi, lai izveidotu eksperimentālu ierīci, tostarp pārskatot nepieciešamo elektronisko iepērkamo saralstu un izvērtējot komerciāli pieejamos blokus. Tā pat pārskata periodā tika pētīta optisko signālu transmisija un atspoguļošana caur pultrūzijas kompozītu sarkanās un tuvās infrasarkanās robežās. Aktīvs darbs noritēja starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., inženieriem, tehniķi un ķīmiķi. Tika izstrādāti risinājumi polimēra paraugu izgatavošanas tehnoloģijai, lai fizikāli modelētu kompozītu sintēzes pakāpi pultrūzijas laikā.

 

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS