SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta trešo pārskata periodu (01.10.2019. – 31.12.2019.)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg
31.12.2019.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.10.2019. – 31.12.2019.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot galīgo elementu modeli plānsieniņas stūra veida profila pultrūzijai. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3 ”Ātra, automātiska viedā ražošanas procesa izstrāde ar ievērojami samazinātu ražošanas soļu skaitu” pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Abu darbību realizācijai noritēja efektīvs darbs starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., inženieriem, tehniķi un ķīmiķi, kā arī starp sadarbības partneri -RTU. Tā pat tika veikti vairāki mazi rūpnieciski elektronikas testi, dažādas funkcionalitātes un darbību pārbaudei. Veikta arī poliestera sveķu C-L ISO 112G pēcapstrāde, kas iepriekš tika ievietoti nerūsējošā tērauda veidnē, un apstrādāti krāsnī augstā temperatūrā, dažādā laika intervālā. Veikta arī paraugu izgriešana no priekšapstrādātām plāksnēm un to apstrāde izmantojot neizotermiskos uzsildīšanas režīmus diapazonā no 20 līdz 180 oC, ar uzsildīšanas ātrumu 2oC/min., izmantojot DSC iekārtu. Veikta pēcapstrādes rezultātā, mērīšana, aprēķini poliestera sveķu sacietiešanas pakāpei plāksnēs.

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS