SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta ceturto pārskata periodu (01.01.2020. – 31.03.2020.)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg
31.03.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.01.2020. – 31.03.2020.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot galīgo elementu modeli plānsieniņas stūra veida profila taisnstūrveida veida pultrūzijai. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3 ”Ātra, automātiska viedā ražošanas procesa izstrāde ar ievērojami samazinātu ražošanas soļu skaitu” pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Uzsākti darbi pie atsevišķu komponenšu un kontroles iekārtas sastāvdaļu izstrādes. Veikta elektronisko mezglu izstrāde un to testēšana. Darbību ietvaros veikts literatūras apskats par mikroviļņu tehnoloģijas pielietošanu polikondensācijas sveķu sacietiešanai, mikroviļņu priekšrocību salīdzināšana ar tradicionāliem procesiem: īsāks apstrādes laiks, sasildīšana “no materiāla iekšas ārā”, mehānisko īpašību uzlabošanas iespējas. Pētīta arī sveķu mikroviļņu absorbcijas spēju salīdzināšana.

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS