SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.04.2020. – 30.06.2020.)

LV_ID_EU_logo_ansamblis_ERAF_RGB_v2.jpg
30.06.2020.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.04.2020. – 30.06.2020.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.1 "Tradicionālu pultrūzijas procesu optimizācija un darba kartes izstrāde izmantojot optimizācijas rezultātus" realizācijas, īstenojot pultrūzijas eksperimentus un sadarbībā ar RTU izstrādājot galīgo elementu modeli plānsieniņas stūra veida profila -taisnstūrveida un stūra veida- pultrūzijai. Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3 ”Ātra, automātiska viedā ražošanas procesa izstrāde ar ievērojami samazinātu ražošanas soļu skaitu” pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Abu darbību realizācijai noritēja efektīvs darbs starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., inženieriem, tehniķi un ķīmiķi, kā arī starp sadarbības partneri -RTU. Pārskata periodā uzsākta darbs arī pie darbības nr.2 "Jaunu efektīvu sildīšanas avotu izmantošana elektriskās pretestības vietā" īstenošanas, ietverot eksperimentus ar sveķiem. Tā pat darbību ietvaros tika veikti vairāki mazi rūpnieciski elektronikas testi, dažādas funkcionalitātes un darbību pārbaudei. Turpināts darbs pie elektroniskās sadaļas izstrādes un testēšanas. Veikti pētījumi trīs sveķu veidu sacietēšanai ar mikroviļņu tehnoloģijas palīdzību plūstoša viļņa režīmā un turpināti pētījumi sveķu sacietēšanas pakāpes pārbaudei pēc mikroviļņu apstrādes dažādos režīmos ar diferenciālās skenējošās kalorimetrijas (DSC) analīzes palīdzību, pēc siltuma efekta.

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS