SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.01.2021.-31.03.2021.)

92559c4046.jpg
31.03.2021.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.01.2021.-31.03.2021.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.2 un Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Abu darbību realizācijai noritēja efektīvs darbs starp visu darba grupas zinātnisko personālu, t.sk., inženieriem, tehniķiem un ķīmiķi, kā arī starp sadarbības partnera zinātnisko personālu -RTU. Darbību ietvaros tika veikti vairāki mazi rūpnieciski elektronikas testi, dažādas funkcionalitātes un darbību pārbaudei. Sagatavotas tehniskās specifikācijas un veiktas tirgus izpētes. Turpinājās darbi saistībā ar elektronisko shēmu un eksperimentālu ultraskaņas un optisko sensoru projektēšanu ierīcei, kas tiks testēta dažādos apstākļos, kā demonstrātors nepārtraukta pultrūzijas profilu kvalitātes uzraudzībai. Tika izmantotas diferenciālās skenējošās kalorimetrijas (DSC) metodes darbā ar epoksīdsveķiem. Pārskata periodā noslēgts piegādes līgums ar SIA “LVTC” par opto elektronisko ierīces piegādi eksperimentāliem darbiem, nodrošinot nepieciešamos projektā plānotos pētījumus.

 

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS