SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta piekto pārskata periodu (01.04.2021.-30.06.2021.)

92559c4046.jpg
30.06.2021.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.04.2021.-30.06.2021.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.2 un Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti termodegradācijas pētījumi ar neizotermisku TG / DTG / DSC analīzi diapazonā no 25-650oC, pie karsēšanas ātruma 10˚C inertā vidē dažādās sacietēšanas pakāpēs. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Darbību ietvaros tika veikti vairāki mazi rūpnieciski elektronikas testi, dažādas funkcionalitātes un darbību pārbaudei. Sagatavotas tehniskās specifikācijas un veiktas tirgus izpētes. Iepirktas elektroniskās plātes un elektroniskās komponentes. Turpināts darbs pie optoelektroniskās shēmas izstrādes un pilnveidošānas. Tā pat turpināts darbs pie lineārās skenēšanas izkārtojums ultraskaņas un optiskajām iekārtām. Veikti uzlabošanas un pilnveidošanas darbi ultraskaņas iekārtai.

 

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS