SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pārskata periodu (01.07.2021.-30.09.2021.)

92559c4046.jpg
30.09.2021.

Finansējuma saņēmēja nosaukums: SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.07.2021.-30.09.2021.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.2 un Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Veikti termodegradācijas pētījumi ar neizotermisku TG / DTG / DSC analīzi. Veikti ultraskaņas un optiskie mērījumi. Darbību ietvaros tika veikti vairāki mazi rūpnieciski elektronikas testi, dažādas funkcionalitātes un darbību pārbaudei. Veikti testi izmēģināta kombinētajam ultraskaņas un optiskā NDT sistēmai uz reāllaika pultrudētajiem profiliem pultrudēto profilu lēnā ražošanas procesā, kā arī uz dažāda stāvokļa pultrudēto profilu fragmentiem statiskajos režīmos. Tika fiksēti un analizēti laboratorijas sistēmas defekti un ierobežojumi saistībā ar tās iespējamo rūpniecisko pielietojumu, tostarp elektronikas traucējumi ar elektriskiem un elektromagnētiskiem šķēršļiem, pozicionēšanas grūtības, mehāniskā noturība un sensoru mijiedarbība ar pētāmajiem objektiem reālajā vidē. Tika piedāvāti projekta ietvaros īstenojamie uzlabošanas pasākumi. Veiktas materiālu analīzes un ķīmiskās apstrādes.

 

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS