SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pārskata periodu (01.10.2021.-30.12.2021.)

92559c4046.jpg
30.12.2021.

SIA "JUVITEK"
Projekta ID: 1.1.1.1/18/A/053
Projekta nosaukums: „Tradicionālu pultrūzijas procesu efektivitātes uzlabošana”
Pārskata periods: 01.10.2021.-30.12.2021.

 

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3  pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Tika izstrādāta un izgatavota jauna kombinētās ultraskaņas un optiskās NDT sistēmas versija izmantošanai industriālajā vidē. Tika nolemts ultraskaņas un optisko iestatījumu nošķirt neatkarīgās apakšsistēmās, lai novērstu traucējumus. Ultraskaņas daļa tika realizēta kā L-veida rāmis ar kustīgiem ultraskaņas sensoriem uz 3D printera mehatronikas bāzes ar pielāgojamu kontaktu ar objekta virsmu. Optiskā lineārā skenēšanas daļa tika veikta uz moduļu rāmja elementu bāzes ar standarta ierīcēm. Abas sistēmas tika izmeklētas laboratorijā, izmantojot no ražotnēm iegūto pultrudēto profilu fragmentus. Paraugi tika analizēti un pētīti.

 

 

 

SIA “Juvitek”

Projekta zinātniskais vadītājs

VIKTORS KURTENOKS