SIA JUVITEK pētījuma atskaite par ERAF projekta pārskata periodu (01.01.2022.-31.03.2022.)

92559c4046.jpg
31.03.2022.

Pārskata periodā turpināts darbs pie darbības Nr.3 pētniecības un tehnisko darbu izpildes. Kombinētā ultraskaņas un optiskā NDT sistēma pultrudētiem kompozītprofiliem tika pārbaudīta nepārtrauktā ražošanas procesā. Reāllaikā novērotie optiskie un ultraskaņas skenēšanas skrējieni tika reģistrēti un pēc tam analizēti. Ražošanas procesā iegūtie rezultāti nekonstatēja pultrudēto profilu defektus vai vājus stāvokļus, kad par atsauces datus tika paņemti laboratorijā sākotnēji iegūtie dati pakāpeniski mainīgos stāvokļos. Izstrādātā NDT sistēma ir izstrādāta un rezultāti rāda, ka var attīstīt industriālā vidē, piedāvājot nākotnē prototipu uzņēmējiem. Izstrādāts TRL4 līmeņa prototipu ar nosaukumu “Pultrūdējamo profilu kvalitātes kontroles iekārta”. Prototips nodots RTU. Papildus veikti testēšanas un paraugu sagatavošanas darbi.